Bajóti Mindszenty József Katolikus Óvoda

Friss hírek, közlemények: 

Gyakorlati tanácsok koronavírussal kapcsolatban óvodák, bölcsődék részére

 

Megjelent: 2020. március 10.

 

A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan kialakult vírust
azonosítottak. Az új koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó
koronavírus 2” (SARS-CoV-2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírus-betegség 2019”
(coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.


A fertőzés terjedése emberről-emberre jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő
direkt vagy indirekt kontaktussal történik. A fertőződés tünete láz, száraz köhögés, légzési nehézség,
lappangási ideje legfeljebb 2-12 nap, átlagosan 5-6 nap.
A betegség 80%-ban enyhe tünetekkel lezajlik. Súlyos betegséggel elsősorban az idősebb korosztály
érintett Speciális kezelés, védőoltás egyelőre nem áll rendelkezésre.
Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, ezért fontos az alábbi teendők betartása.
 

1. A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.
2. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
3. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
4. A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítani kell, a gyermekek ezek
használatát felnőtt ellenőrzésével végezzék.
5. Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, puszit.
6. Szellőztessenek gyakran.
7. A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő.
8. A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos
ellene. Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.
9. A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.
10.Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel
gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek
a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
11.A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek
padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az
esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az
alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.
12.A személyzet különös gonddal tisztítsa az étkezés során használt eszközöket.
13.A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós
mosási eljárással történhet.
14.A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós
mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik.
Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja.
15.Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer
alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
16.Beteg gyermek ne járjon közösségbe.
17.Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el
kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki az előírt és általa ismert
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni
kell.
18.Amennyiben az intézményben a fertőzött személyt azonosítanak, akkor a közösség zárt jellege miatt
fennáll a dolgozók és a gondozottak fertőződésének kockázata is. A járványügyi vizsgálat ezért rájuk
is kiterjed.

 

Hamvazószerda

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a nyári takarítási szünet
 
2020. július 27-től (hétfőtől)
2020. augusztus 21-ig (péntekig) tart.
 
Ez alatt a négy hét alatt az óvoda zárva tart.
 
Kezdés
2020. augusztus 24. (Hétfő)
 
Bagóné Toldi Györgyi 
Pályázati kiírás!
Munkadélután
2017. november 24-én 1600 órától az adventi munkadélutánra meghívjuk azokat a lelkes szülőket, nagyszülőket, akik ötleteikkel, segítségükkel az adventi vásárra ajándéktárgyak készítésére vállalkoznak - az óvoda dolgozóival karöltve.
Az óvoda
2017. november 1 - től:
0700 órakor nyit,
1630 órakor zár.
 Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!
Mint már mindenki előtt ismeretes, az óvoda komplett felújítás alatt áll. Sajnos felmerültek olyan előre nem látható hibák, melyek lelassították a munkálatokat. Az augusztus 28-ra ígért indulás vélhetően nem fog megvalósulni az óvoda minden helyiségében. A hétvégén is teljes erőbedobással dolgozó munkások és az óvoda dolgozói csak az épület egy termét és mosdóját tudják biztosítani a kezdéshez. Megkérjük a Kedves Szülőket, hogy csak azok hozzák gyermeküket a jövő héten, akik semmilyen körülmények között nem tudják megoldani a gyermek elhelyezését - dolgoznak. Továbbra is 700 órától 1630 óráig vagyunk nyitva a teljes beüzemelésig.
A változásokról mindenkit időben értesítünk. 
Megértésüket és türelmüket kérem.
Bajót, 2017. augusztus 24.                                             Bagóné Toldi Györgyi
Újra pályáztunk.

Részletek a Pályázatok "fül" alatt.

 

NYERTÜNK!

smiley

OVI KÓSTOLGATÓ A BEIRATKOZÁSSAL EGY IDŐBEN.
A leendő ovisok és szüleik belekóstolhatnak az óvodai élet eseményeibe.
Két és fél éves kortól tudjuk fogadni a csemetéket, amíg a létszámkeretünk ezt lehetővé teszi.
Részletek az oviban!
B E I R A T K O Z Á S  2 0 1 7.
smiley
HIRDETMÉNY
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az
 
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
 
a Bajóti Hétszínvirág Óvodába a következő időpontokban történik:
 
2017. április 20. (csütörtök) 0800 - 1600 óráig,
2017. április 21.  (péntek) 0800 - 1600  óráig,
és
  2017. április 24.  (hétfő) 0800 - 1600  óráig.
 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik

 

2017 szeptember 1-től - 2018 augusztus 31-ig

betöltik az 3. életévüket,

 

és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodában  integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint önkormányzati fenntartású óvodánkban folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 

 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

(születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

 

 

 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

(személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodánk esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvoda körzethatárait az óvoda kapuján elhelyezett hirdetményben, valamint Bajót Község honlapján, a www.bajot.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

 

 

Bajót, 2017. március 10.

                     Bajót Község Önkormányzata

Kedves Szülők! A kapu működését már megszoktuk. Beérkezés és távozás idején nyitva, egyébként zárva. Kérjük, hogy 0900 és 1500 óra között a lurkók biztonságának érdekében húzzuk be magunk után a kaput kattanásig.

Oviról, tervekről, munkáról.

2014. Szeptember 12-én lelepleződtünk. A honlapon minden fontos dolgot közzé teszünk. Óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzatát, Munkatervét, egyéb működést szabályozó irományokat. A jogszerű működés tisztázása után foglalkozhatunk végre a lényeggel.
Gyermekeinkkel.
A később létrehozandó fülek alatt a napi tevékenységekből, örömökből és az elmaradhatatlan "gyerekszájból" adunk közre, mindenki számára mosolyt fakasztó gyermeki megállapításokat, kérdéseket, válaszokat.
Az ovi e-mail címére küldött javaslatokat, észrevételeket szívesen fogadjuk. Minden lap alján megtalálható a nevünk, elérhetőségünk.
Gyermekközpontú óvoda vagyunk. A Lépésről Lépésre Óvodai Program szerint dolgozunk.
Nevünkből következtetni lehet akár hét tevékenységközpontra akár a mesére. A tevékenységközpontok az oviban jelenleg két csoportban megismerhetőek. A mesét pedig most mindenki elolvashatja "A mese" fülre kattintva. A lurkók is megkapják, de más módszerrel.
A mesében sok minden benne van.
A névadón készült jelenet 1.7 GB. (Tücsök György felvétele) Az eredeti is nyilvános. PEN drive-on szállítható.
Jó szórakozást kívánunk!
A három selyp lány.
Jelenlegi dolgozóink alkalmazotti csoportonként ABC sorrendben:
Státusz
Név
Becenév
Óvodapedagógus
Aranyos Antalné
Erzsi
Óvodapedagógus
Bagóné Toldi Györgyi
Györgyi
Óvodapedagógus
Muzslai Szilvia
Szilvi
Óvodapedagógus
Varga Gáborné
Ildi
Óvodapedagógus
-
-
Óvodapedagógus
-
-
Pedagógiai asszisztens
Birkésné Schweighardt Éva
Évi
Dajka
Csökmei Annamária
Ancsa
Dajka
Paul Dalma
Dalma
Dajka
Dudás-Pekárik Erika
Erika
Konyhai dolgozó
Sinkó Zoltánné
Andi
Volt dolgozóink, akik sokunk óvónői, dadái, segítői lehettek:
Aubéli Márta
Balogh Andrásné
Balogh Brigitta
Bécsi Lajosné
Berberné Szelle Zsuzsanna
Birkés Gáborné
Burgermeiszter Imréné
Csontos Tiborné
Fekete Piroska
Ferenczi Jánosné
Füle Béláné
Füle Kelemenné
Füle Zsuzsanna
Gách Varga Sándorné
Gagyiné Páldi Hajnalka
Gáspár Jánosné
Gasparek Elemérné
Gasparek Elemérné (Margit néni)
Gasparekné Füle Henrietta
Izsó Józsefné
Jámbor Jánosné
Juhász Gyula
Jung Elizabeta
Kátai Éva
Katona Mihályné
Katona Nándorné
Kaufmann Lászlóné Nagy Katalin
Kinczel Imréné
Kovács Mária
Krajcsovszki Zoltánné
Magyaráné Kaiser Zsuzsanna
Menner Istvánné
Mikus Mihályné
Misur Mihályné
 
Misur Mihályné
Molnár Istvánné
Molnár József
Motuz Béláné
Muzslai Sándorné
Muzslai Szilvia
Nagy Józsefné
Nyéki Andrásné
Obola Tiborné
Ölveczki Istvánné
Ősze Miklósné
Páldi Imréné
Pálinkás Jánosné
Pappné Senográcz Erika
Patkó Mária
Paul Zoltánné
Paul Ádámné
Rothbauer Magdolna
Sándor Zsuzsanna
Schlenk Józsefné
Schrenk Júlia
Sinkó Ferencné
Sinkó Józsefné Varga Margit
Sováczki Pálné Virág Katalin
Sujbert Istvánné
Szabados Andrásné
Szabó Gáborné
Szauer Mária
Szűcs Sándorné
Török Istvánné
Varga Gáborné
Vatai Teréz
Vígh Gizella
Zagarits Béláné
 
 és Józsi bácsi a vízhordó
Tisztelt Szülők!
Megkérjük mindazoknak a betegségből visszatérő, lábadozó csemetéknek a szüleit, hogy kizárólag orvosi igazolással hozzák újra gyermeküket a közösségbe. Az utóbbi napokban nagyon lecsökkent a gyermeklétszám. Szeretnénk elkerülni, hogy visszafertőződjenek a már meggyógyultak. Ha a betegség tüneteit észlelik gyermekükön, azonnal forduljanak orvoshoz! Az otthoni praktikák nem mindig válnak be, csak késleltetik a gyerkőc gyógyulását.
Óvodánk rövid története
Az első óvoda ~1942-ben alakult. Igaz, hogy csak nyáron működött „iskolanapközi” néven. Általában tanévzáró után kezdődött az iskolában, felügyeletét is az iskola igazgatója látta el. A bútorzata hiányos volt, vagy inkább nem is volt. Saját kis lábaskájukból ettek a gyerekek, és a földre terített pokrócon aludtak. Elég hosszú ideig működött ebben a formában.
Egy 1950-es felmérés szerint a községben élő 3-6 éves gyermekek száma 112 fő volt. Ennek ellenére még nem alapítottak egész évben működő óvodát. 1952-ben a nyári napközire 26000 Ft-ot költött a község. A felszereltsége is változott, mert összecsukható ágyakat már használtak.
Egy statisztikai évkönyv szerint 1955-től van óvodája Bajótnak. Állandó helye is lett, ahol aztán hosszú évekig működött. Ez a sokunk által ismert és kedves épület, az alsó udvarban. Két teremből, konyhából, éléskamrából és egy mosdóhelyiségből állt. A WC-k kint voltak az udvaron. 1962-ben kapott az óvoda 10000 Ft-ot vízvezeték kiépítésére. Ettől kezdve folyóvízzel lehetett tisztálkodni, de az illemhely nem változott.
Mivel egy csoportszoba volt, ezért egy osztatlan csoport működött, egy óvónővel. A szülők is felismerték, hogy az intézmény milyen sokat nyújt gyermekeik számára, ezért egyre többen szerették volna igénybe venni. 1964-ben a 33 férőhelyre, már 40 gyermek járt.
Az intézmény egyre nyitottabb lett, nem csak a gyermekeket nevelte, hanem a szülőknek körében is folytatott felvilágosító tevékenységet a 3-6 éves gyermekek életkori sajátosságairól.
Miután a régi jegyzői lakás, amely az évek folyamán sokféle funkciót töltött be szabaddá vált, erőteljes munkálatok indultak meg, hogy óvodává alakítsák. Az 1974-75-ös tanévet, ha kis késéssel is, de már sikerült az új épületben beindítani. Két csoporttal kezdett működni, kis és részben osztott nagycsoporttal. Kiscsoport 18 fő, részben osztott nagycsoport 31 fő. 129%-os kihasználtságú volt már az indulásnál és 10 dolgozót foglalkoztatott. A tárgyi feltételei is tovább javultak. Egészen 1979-ig az általános iskola felügyelete alá tartozott, 79-től vált önálló intézménnyé. Viszont újra kicsivé vált az épület. A 19 megüresedett helyre, 42 főt írattak be. Megint új megoldást kellett keresni. 1983-ra elkészült az újabb bővítés. Ezzel megoldódott a férőhelyhiány és nyerte el a jelenlegi formáját az épület.
2007-ben Nyergesújfalu Bóbita Óvodájának tagóvodája lettünk. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt, 2011-ben egy csoportszobát be kellett zárni.
Az idei szeptembert már - az Önkormányzat döntése alapján - újra önálló intézményként kezdhette meg. Ebből az alkalomból nevet is választhattunk, az pedig, hogy az itteni működésünk 40-dik (Jogelődökkel együtt már a 72.)* évfordulójára esett, külön öröm számunkra. Hogy az évek folyamán kik dolgoztak az intézményben és segítették a munkát, a plakáton láthatják.
Köszönöm figyelmüket .
Varga Gáborné
* szerkesztő megjegyzése