Bajóti Mindszenty József Katolikus Óvoda

Aktuális események. A legfrissebb legfelül.

                             Egy felújítás képei
           ...egyszer volt, hol nem volt...

 Nyitás?

 A folyamat visszafelé... enlightened
 2017. augusztus 21.
 2017. augusztus 2.
 2017. július 20 - 27..
 2017-18. ↑
 2016-17.  ↓
Ballagás
Zenedélelőtt
Gyermeknap
Farsang
Föld Napja

 

Magyar Költészet Napja
A CSALÁDI NAP.
Tisztelt Szülők!
(Anyukák, Apukák, Nagymamák, Nagypapák, Gondviselők.)
 
2015. június 12-én pénteken
Családi Napot
tartunk, melyre szeretettel meghívjuk.
Leendő óvodásoknak 1500 órától,
aktív ovisoknak 1030 órától
 indul a rendezvény. Kis édességet, rágcsálni valót köszönettel elfogadunk a lurkóknak.
Ovi évzáró és ballagás.
Gyermeknap az oviban, 2015-ben.
Szállítás lovas kocsival. Móka, kacagás a szülőkkel együtt.
Kinek, mit köszönhetünk?
Az Önkormányzatnak a pályát. Török Jánosnak az öltözők nyitva tartását. Buzer Józsefnek a szállítást. A Bajóti Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a jégkrémet, csokit, lufit, üdítőt. A szülőknek, nagyszülőknek a részvételt. Az ovisoknak, hogy vannak - egyre többen -, a vidámságot, a sok gyermeki kacajt. Az ovi dolgozóinak a szervezést és a lebonyolítást. Köszönjük a gyönyörű időt!
Megint kirándulunk! Irány Szentendre, a Skanzen. Indulás 2015. május 25-én 0830 órakor az ovi elől. Gyülekezés 0800 órától. Szülők, gyerekek, pedagógusok együtt. Esőnap nincs.
Képek vegyesen, AS algoritmus (Ahogy Sikerült) alapján:
Z e n é l ő  O V I.
A zeneiskola tanárai adtak hangszerbemutatóval egybekötött koncertet az ovisoknak, az NKA támogatásával.
Fák, madarak, - és főleg - a gyerekek napja.
A fák - bokrok, rét, látkép - jól látszanak. A madarak hangjait nem tudjuk visszaadni, de csicseregtek egész úton. A gyermekeink szeme és be nem álló szája elárul mindent. A fák egy kis símogatásra elárulták, hogy merre van Észak. Minden csemete leellenőrizte a mohás részeket. A sziklamászók, és a visszaúton a lovácskák már csak a ráadást jelentették. Ebéd és mese után egészen hamar elaludtak a nagycsoportosok. Vajon miért?  Mi így ünnepeltük a fák, madarak napját. Aki lemaradt, bármikor pótolhatja. Megéri!
Az Öreg-kő nem megy el.   smiley
 Kirándulás az Öreg-kőre
Tisztelt Szülők!
A fák, madarak napja alkalmából a nagycsoportosokkal kirándulást szervezünk az Öreg-kőre.
Indulás május 13-án, szerdán 0930 óra körül. Akinek van kedve elkísérni gyermekét - akár családostól is - az tartson velünk. Az oviból  tízórai után indulunk, és reményeink szerint ebédre visszaérünk. Esetleg kis rágcsát, innivalót vihetünk magunkkal. Esős idő esetén a következő napok valamelyikére áttesszük a kirándulást.
Hajrá, hegyre fel!
Anyák napja.
A FÖLD NAPJA.

Tegnap tartottuk meg a Föld napját az óvodánkban.

Megkértük a kedves szülőket, hogy az óvodánk környezetének csinosításához egy-egy virágpalánta ajándékozásával járuljanak hozzá. Örömmel tapasztaltuk, hogy a szűkös anyagi helyzet ellenére szinte mindenki részt vett ebben az akcióban. Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, azokat külön köszöntjük, akik aktív részvételükkel emelték ennek a napnak a fényét. A gyermekek a virágocskák elültetése után egy kisebb sportversenyen vehettek részt, reméljük, otthon tartottak róla élménybeszámolót.

A mellékelt képeken látható a gyermekek aktivitása, lelkesedése.

Vidám nap volt!

Tavaszi egyveleg.

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

 

a Bajóti Hétszínvirág Óvodába a következő időpontokban történik:

 

2015. április 13, 14, 15 -én (900 - 1200 óra).

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015-ben betöltik az 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A fent jelzett napokon lehet beíratni óvodába azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2014. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodában  integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint önkormányzati fenntartású óvodánkban folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján a jelentkezéskor be kell mutatni:


- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),


- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

 

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. (2015. május 15.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodánk esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az óvoda körzethatárait az óvoda kapuján elhelyezett hirdetményben, valamint Nagysáp Község honlapján, a www.nagysap.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

 

Bajót, 2015. március 10.                                                Bajót Község Önkormányzata

Farsangi hagyományok, népszokások


Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük.
A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosít mindenki számára  féktelen mulatozást.
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint a pap ekkor szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak – innen ered a nap neve is.
Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap, mely 2015-ben február 18. Ilyenkor a pap egy hamuba forgatott megáldott barka ággal keresztet rajzol a hívők homlokára, hogy elűzze a fejfájást. A hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang utolsó napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvétig tartó böjti időszak.


A farsang farka


A szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. A záró három napot

" farsang farkának " is nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. „Felkötjük a farsang farkát” - mondták még jó ötven éve is az idősebb emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy szórakozni mentek. Régi hagyomány az "asszonyfarsang", melyet mindig farsanghétfőn rendeztek. Ekkor a lányok, asszonyok férfiruhába bújtak, és férfi módra mulattak egész nap. Elfogyaszthattak mindent, ami a felhúzott farsangfarkából megmaradt. A népi kalendáriumban különleges nap a hamvazószerda utáni csütörtök, amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy elfogyaszthassák a még megmaradt farsangi ételeket: ez volt a zabáló-, torkos- vagy tobzódó csütörtök.


Péter Erika: Farsangi örömök


Vízkereszttől
negyven napig
Mulatoznánk pirkadatig!
Farsang faggyal érkezett,
Tánccal temettük a telet.
Farsang fánkja illatozik,
Orrunk, gyomrunk vágyakozik.
Nagyböjt előtt
"farsang farka",
Hacacáré három napra!
Kövércsütörtökre már
Véget ér a karnevál.
Nagyböjt után fogyókúra,
Jövőre meg kezdjük újra!


http://kossuthsuli.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1187305

 

A mi ovink egy kicsit más, mint a többi. A kiszebáb égetésére szerdán jutott idő, mert keddenként a lurkók úszással töltik a délelőttöt.

Ami a téltemetésről eszünkbe jut, a BUSÓJÁRÁS.
Január, február, itt a nyár - ovisok mondták, tehát így van.
Farsangi szülői munkadélután

 Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy a nyári óvodai nagytakarítás időpontja:

 

2015. július 13 – 2015. augusztus 9.

 

Ez alatt a négy hét alatt az óvoda zárva tart.

 

Kezdés előre láthatóan 2015. augusztus 10.

 

Bagóné Toldi Györgyi

Festegetés
Torna
Ilók és Mihók mese
Kedves Szülők, Vendégek és GYEREKEK!
A farsangi bálunkon túljutottunk. Az előre megbeszélt programtól messze eltérő műsort kaptunk, ezért mindenkitől elnézést kérek. Az arcfestés "bejött", a zenét illetően az újítási törekvésünk kudarcot vallott - mindezek ellenére kitartottak mellettünk. Megköszönöm toleranciájukat. Reméljük, hogy a gyermekek mindezek ellenére jól érezték magukat. Köszönöm a felajánlásokat, a támogatásokat és az aktív anyukák lelkes együttműködését.
Bagóné Toldi Györgyi

Forrás: https://www.facebook.com/BajotKozseg?fref=ts

Péntek délutánig várjuk a felajánlásokat a tombola sorsolásához, a zsákbamacskához.
Megunt játékszereket, apróbb ajándéktárgyakat köszönettel elfogadunk. Kérjük az ügyes nagymamákat, anyukákat, házilag készített süteménnyel szerezzenek örömet a gyermekeknek.
A táncházhoz ingyenes arcfestés jár!
A jelmezbe öltözött gyermekek ajándékot kapnak. A legötletesebb szülői maskarát különdíjban részesítjük.
Madár projekt.
Makrancos királykisasszony előadás.
Tél van.
Kedden (3-án) Ú S Z Á S  a nagyoknak.
A szükséges eszközöket - fürdőruha, úszósapka, törülköző (fürdőlepedő) -  ne feledjék betenni a hátizsákba!
Két vállalkozó szellemű anyuka elkísérhet bennünket.
2015. február 2-án az ovi  Z Á R V A  tart.
Nevelés nélküli munkanap.
Az óvoda valamennyi dolgozója továbbképzésen vesz részt.
Megértésüket köszönjük!
Karácsony.
Mézeskalács sütés.
Festés, ragasztás.
Négynapos vásárunk sikerrel zárult.
Köszönet a szülőknek az ajándéktárgyak készítéséért. 
Köszönet a FALUNAK, hogy adományaikkal segítették óvodánkat.
Jövőre is számítunk mindenkire.
Megérkeztek a megrendelt fényképek! Az oviban átvehetők.
Köszönetnyilvánítás!
Közeledik a Karácsony ünnepe. A Bajóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlása révén szép fenyőfát állíthatunk az ovis karácsonyi ünnepségre. A fa alá bekerülnek azok az ajándékok is, melyeket ifj. Bognár Gábor családja és a helyi Szent Erzsébet Karitasz Csoport ajánlott föl gyermekeinknek. Mindnyájuknak nagy köszönetet mondunk és áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk.
Az óvoda dolgozói.
Végre! "Megjöttamikulááááás!"